!-- Facebook Pixel Code -->
#1 #2 #3

BİLGE MONTESSORİ ANAOKULU

Oyun Grubu

Genelde üç yaş öncesi çocuklar, hareketlenmeye başladıklarında ve çevrelerindeki değişiklikleri algılamaya ve bunlara tepki vermeye başladıklarında oyun gruplarına katılabilir.

Detaylı Bilgi…

Tam ve Yarı Zamanlı

Anaokulu, çocuğun yaşamındaki ilk gerçek sosyal deneyimdir. Çocuğun merkez olduğu ve tüm ilginin üzerinde olduğu bir ortamdan uzaklaşıp ilgiyi, sevgiyi paylaştığı, bir düzen içinde

Detaylı Bilgi…

Atölye

Oyun sadece çocuklar için değildir; yetişkinler de oyun oynayabilir. Birlikte etkinlik yapan ailelerin iletişiminin daha güçlü olduğu, dayanışma ve işbirliği içinde olduğu görülmektedir. Aynı zamanda ailede yaşanan

Detaylı Bilgi…

Montessori Yaklaşımı Nedir?

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.

Her çocuk özeldir, tektir. Kendine has bir varlıktır.

Montessori eğitiminin temel taşlarından birisi hazırlanmış çevredir.

Çocuklar hazırlanmış çevredeki Montessori materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimine göre bağımsız olarak seçim yapar.

Çocuklara istedikleri kadar tekrar etme imkanı sunulur. Erken öğrenen yeni bir çalışmaya geçebilir, çünkü öğrenmede herkesin farklı bir ritmi vardır.

Materyallerdeki hata kontrol sistemi, çocuğun kendi hatasını bulmasına yardım eder. Başka birinden uyarıya, onaya ve düzeltmeye gerek kalmadan kendi kendisini düzeltmesine olanak sağlar. Böylece yetişkinden bağımsızlaşmak doğal olarak gerçekleşir.

Çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için fiziksel ve ruhsal bir hijyene ihtiyaç vardır. Bu durumda yetişkinlerin görevi çocuğun içindeki yeteneği ve gizil gücü uyandırmak ve onları gelişim sürecinde desteklemektir.

Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde çalışır. Dolayısıyla Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntemdir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hedefimiz

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15″][vc_column_text]

✓ Toprağı ve tabiatı tanıyan, seven, koruyan,

✓ Çevresine duyarlı ve saygılı, paylaşmayı bilen, kendine yeten, 

✓ Toplum içinde kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek, öğrenme alışkanlığı kazanmış,

✓ Düzenli yaşama uyum sağlayabilen, konsantrasyon becerisi kazanmış,

✓ Atatürk ilkeleri ışığında yurdunu seven, milli değerleri savunan,

✓ Çağdaş, yaratıcı, merhametli, adil ve onurlu bireyler yetiştirmek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYIN

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Branş Derslerimiz

Detaylı bilgi çok yakında…

Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin kullanımına açık olan yarı kodlama eğitimlerimizde öğrenci sınıf öğretmeninin rehberliğinde bir problem durumunu balık kılçığı tekniği ile analiz etmeyi; beyin fırtınası yöntemiyle probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi; akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenmektedir.

Burada bahsettiğimiz problemin analizi, probleme yönelik alternatif çözümler üretmek ve optimum çözümü seçmek ve son olarak seçilen çözümün adım adım kağıt üzerinde planlanması adımları bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesinde yapılması gereken gerçek adımları ifade etmektedir. Böylece, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri bilgisayar başında doğrudan kod yazmak yerine bugün “unplugged” olarak ifade edilen yöntemle kodlama öncesi aşamaları öğrenmektedir.

Yaratıcı drama, çocukta hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Kendini tanımasını sağlayarak iç tepki ve dürtülerden yararlanmayı öğretir. Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.

Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir. Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.

Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği var olan temel öğedir. orff yöntemi ise bu temel öğe üzerine kurulu bir dildir. Orff Schulwerk çalışmalarının temeli müzik, konuşma, dans-hareket’in birleşiminden ortaya çıkacak yaratıcı gücün tetiklenmesidir. Bu gücün sonucunda ortaya çıkan ürünler ise süreç içerisinde çocukların kişilik gelişimine katkı sağladığı gibi sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirmektedir. Yaratıcılığı doruk noktasına çıkaran çalışmalarda çocuklar tamamen doğaçlama hareket geliştirir, hiç bir sanatsal kaygı taşımadan çalgıları ve bedenlerini kullanarak spontane müzik yapar. Bu çalışmalarda çocukların yeteneklerinin olup olmadığı önemli değil, deneyim yaşadıkları süreç ve meydana getirdikleri ürün önemlidir.
Orff ülkemizde son on yılda, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimleri için faydalı bir sosyal aktivite haline gelmiş ve giderek yaygınlaşmaktadır. Kreş ve anaokulunda 2-6 yaş grubu çocuklara verilmektedir. Orff yaklaşımında beynin sağ (duygusal) ve sol (bilişsel) tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme kalıcıdır.

Çocuk Yogası, Klasik Yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür. Çocuk Yogası, çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır. Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına yardımcı olur. Kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Çocuk yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar.

Sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fen bilimlerine geniş bir alanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Okul öncesi dönemde çocuklara verilecek sanat eğitiminin amacı, onlara sanatsal bakış açısı ve estetik değerler kazandırmak ve yaratıcı düşünebilen geleceğin bireylerini yetiştirmektir.

Bu eğitim, sanatsal etkinliklerin içinde oyun oynarken tat almayı ve eğlenmeyi yaşayarak öğrenen bu dönem çocuklarını ilerinin sanatçıları olarak görmeyen, sanatın kendi konularını öğretmeyi değil de, sanattan yararlanarak çocuğun gelişimini desteklemeyi hedefleyen bir eğitim birimidir. Yani herkesin sanatçı olması mümkün olmasa da amaç sanatı anlayan ruhu kazandırabilmektir.

Resim yapmak çocuklar için algı, beceri ve yaratıcı gücünü ortaya çıkaran aynı zamanda da duygusal ve sosyal eğitimin belirleyici unsurudur. Resim çocuklar için bir iletişim ve kendini ifade etme aracıdır. Kullandığı renklerle, çizdiği çizgilerle iç dünyasını kağıda yansıtır. Göz-el koordinasyonu sağlar. Resim rahatlama aracıdır. Çocuklar gün içerisinde ki duygularını ve enerjilerini kağıda döker.

Zumba, çocukların yaşına ve sevebilecekleri müziklere göre orijinal zumba figürleriyle desteklenen özel koreografilerden oluşan dans türüdür. Adımlar çocuklara göre basitleştirilir, farklı oyun ve aktiviteler eklenir, bir de kültürel dans elementleri de yerleştirilerek zumba derslerine uygun hale getirilir. Böylece çocukların ilgisini çekebilecek dans ve müziklerle dersler bir parti havasında geçer. Zumba, çocukların erken yaşlarda sosyalleşebilmesine, özgüven kazanmasına yardımcı olur. Böylece liderlik, takım çalışması, saygı, hafıza, yaratıcılık, uyum ve kültürel farkındalık kazanmalarına bir yol açılmış olur.

Jimnastik sporu, herhangi bir spor dalına yönelmeden önce yapılabilecek temel bir spor dalıdır. Okul öncesi dönem, jimnastik sporuna başlangıç için ideal yaşlardan sayılabilir. Bu yaşlarda hareketliği sağlamak ve diğer spor dallarına yönelmeden önce doğru bir program sayesinde çocukların doğal gelişimleri desteklenebilir. Bu sayede farklı bir spor dalına bile yönelse vücut olarak gerekli donanıma sahip olacaktır.

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kas-kemik yapılarının güçlenmesi, kuvvetlenmesi, sinir-kas koordinasyonu ve sürat konusunda faydaları olan jimnastik sporu, günümüzde çocukların hareketsizliği için de alternatif bir çözüm olarak düşünülebilir.

Detaylı bilgi çok yakında…

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Ebeveyn Koçluğu” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff” use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space][vc_column_text]


Türkiyenin en çok mezun veren Koçluk okulu Bilge Montessori Anaokulu’nda!

House of Human Koçluk Eğitim Danışmanlık ve İngiltere merkezli Association for Coaching danışmanlığı ile,

Her ay Anne-Baba Koçluğu!
Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından ACSTH statüsünde onaylanmış yurtdışında geçerliliği bulunan koçluk eğitimi fırsatı!

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYIN

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Çalışanlarımızla Tanışın

Özel Bilge Montessori Anaokulu’nun tüm çalışanları sizlere yardımcı olabilmek için burada bir araya geldi.

Etkinlik Takvimi

[tt_timetable event=’power-fitness,martial-arts,body-works’ columns=’monday,tuesday,wednesday,thursday,saturday’ filter_style=’tabs’ time_format=’g.i a’ hide_hours_column=’1′ event_layout=’3′ box_bg_color=’e75d5d’ box_hover_bg_color=’e03131′ filter_color=’e75d5d’ hide_empty=’1′ text_align=’left’]

TÜM ETKİNLİKLERİ GÖR